Navigation:  Sklad >

Statistika stavů zásob

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

stat.zasob

Funkční tlačítka

tisk2        vytiskne vybraný přehled stavů zásob

ukaz        zobrazí vybraný přehled stavů před tiskem

graf        graficky zpracuje vybraná data

stat.prehled        zobrazí přehled sledovaných hodnot a kritérií v tabulce

zpet         zavře okno