Navigation:  Sklad >

Statistika pohybů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

stat.pohybu

Funkční tlačítka

tisk2        vytiskne vybraný přehled pohybů

ukaz        zobrazí vybraný přehled pohybů před tiskem

graf        graficky zpracuje vybraná data

stat.prehled        zobrazí přehled sledovaných hodnot a kritérií v tabulce

zpet         zavře okno