Navigation:  Výroba >

Přehled úkonů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rozšíření filtraci "neshodné množství"

V Přehledu úkonů (menu VÝROBA -> PŘEHLED ÚKONŮ) pro tiskovou sestavu "použité materiály" systém nabízí filtraci "neshodné množství":

skutečné množství > mn plán
skutečné množství < mn plán
možnost zadat procent. rozdíl předchozích případů

 

Řešení:
Pokud je aktivní příznak "neshodné množství", nabízí se možnost filtrovat zobrazené neshodné množství podle zadané hodnoty v % a to ve variantě "spotřeba větší o více než" a  "spotřeba menší o více než". 

 

filtrace1

 
Pokud chci zobrazit neshodné množství pro variantu "spotřeba větší" bez ohledu na % hodnotu rozdílu, je třeba u parametru "spotřeba větší o více než" zadat hodnotu 0,001 % a zároveň nezadat žádnou hodnotu v % ( = null) u parametru "spotřeba menší o více než".  Pro případ zobrazení neshodného množství pro variantu "spotřeba menší" bez ohledu na % hodnotu rozdílu je postup opačný.

 

filtrace2

 
Varianta zadané hodnoty 0% pro  "spotřeba větší o více než" i pro  "spotřeba menší o více než" znamená zobrazení všech hodnot (shody i jakékoliv neshody).
Speciální případ je pro hodnotu plánovaného množství = 0, kde je problém matematicky vyjádřit % rozdíl hodnoty skutečně spotřebovaného materiálu. Tento případ je zobrazen 
jako spotřeba menší. Prakticky by tento případ neměl nastat.

 

Na Přehledu úkonů pod tlačítkem Suma, zjistíte vybrané součty hodnot ze zobrazených položek:

Počet úkonů

Čas norma (hod)

Čas skutečnost (hod)

suma-ukon

 

 

Detail výrobního úkonu

Poklepáním na řádek výrobního úkonu v Přehledů úkonů nebo na kartě Výrobní operace se otevře detailní karta výrobního úkonu.

V tomto detailním okně je umožněna změna reálného času odvedení. Zobrazuje se zde i normovaný čas, ten je však needitovatelný.

 

Vyrobni_ukon_Detail_Casy

 

Jsou zde vidět materiály plánované a skutečně použité pro tuto operaci (pouze při zvoleném režimu odvádění materiálů AUTO)

 

Vyrobni_ukon_Detail_Materialy

 

Také je zde dodatečná možnost doplnění nebo editace pole s poznámkou ke zmetkům.

 

Vyrobni_ukon_Detail_Zmetky

 

Editace tohoto je povolena pro uživatele s právy V4 nebo V5.