Navigation:  Výroba >

Rozbor úkonů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Konfigurační okno pro výběr výrobních úkonů k rozboru.

Konfigurační okno pro výběr výrobních úkonů k rozboru.

 

Grafické porovnání Reálného a Normovaného času

Grafické porovnání odvedeného reálného času s normovaným časem výrobních úkonů pro jednotlivé pracovníky, po strojích za vymezené časové období lze nalézt v Rozboru výrobních úkonů. Tento nástroj mimo jiné nabízí tiskový výstup "graf čas + čas norma" na němž se postupně vykreslí pro každého pracovníka jedna sada grafu. Na jedné straně A4 tak mohou být až čtyři různí pracovníci. Sestava je řazena podle identifikačního čísla zaměstnance.

 

Ukázka grafu jednoho pracovníka z tiskového výstupu "graf čas + čas norma"

Ukázka grafu jednoho pracovníka z tiskového výstupu "graf čas + čas norma"

 

V záhlaví každého grafu je uvedena identifikace pracovníka a souhrnné hodnoty normy a skutečného času jeho odvedených výrobních úkonů za vybrané období. Graf samotný potom ukazuje na jakých pracovištích a s jakou úspěšností se v daném období pohyboval.

 

Z této sestavy lze vyčíst, kolik práce za určité období pracovník odvedl, jaká byla její skladba, ale také jaký normovaný čas odpovídá této odvedené práci. Pro lepší orientaci v grafu je v legendě u každého pracoviště uvedeno procentuální vyjádření využití normovaného času. Hodnoty větší než 100% znamenají, že norma byla překročena.

 

Vhodnou filtrací můžete takto graficky vyhodnotit i konkrétní zakázku a zjistit tak, proč byla úspěšná, nebo naopak neúspěšná.

 

Další podobná setava "graf čas + čas norma - detail" jde ještě více do hloubky a ukazuje jaké konkrétní úkony pracovník odváděl, na jakých zakázkách se v daném období podílel. Úkony jsou seřazeny vzestupně podle data a času odvedení.

 

Detailní porovnání normy a skutečného času odvedených výrobních úkonů.

Detailní porovnání normy a skutečného času odvedených výrobních úkonů.

 

Čísla v posledním sloupci ukazují o kolik minut byla norma dodržena, případně překročena. Červené, záporné hodnoty v tomto případě ukazují překročení normy a tedy potenciální problém s dodržením kalkulované úrovně nákladů zakázky.