Navigation:  Výroba > Konfigurace > Konfigurace výroby >

Kooperace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Záložka "Kooperace" v Konfiguraci výroby umožňuje nastavit režimy práce systému pro zahajování a ukončování "kooperací" v rámci odvádění výroby.

Konfigurace výroby - záložka KOOPERACE

Konfigurace výroby - záložka KOOPERACE

 

zahájení Kooperace

-- NEŘEŠIT = kooperace se zpracovávají pouze Výrobním terminálem. Generování objednávky se nijak nepromítá do výrobních úkonů

-- GENEROVÁNÍM = vygenerováním objednávky nad Přehledem výroby se do příslušných karet kooperací zapíše zahájení kooperace.

-- PROVEDENÍM = až použitím tlačítka "Proveď" na objednávce vygenerované nad Přehledem výroby se do příslušných karet kooperací zapíše zahájení kooperace.

-- DODÁNÍM = až zapsáním dodaného množství do Vystavené objednávky se do příslušné karty zapíše zahájení kooperace současně s jejím odvedením. Zahájení i odvedení tedy bude na jednom řádku s datumem odvedení. POZOR na dodání po částech (jestliže se na objednávce mění dodané množství z 5 na 7, do výrobního úkonu se zapíše odvedení 2 ks !!)

 

odvedení Kooperace

-- NEŘEŠIT  = kooperace se zpracovávají pouze Výrobním terminálem.

-- DODÁNÍM = zapsáním dodaného množství do Vystavené objednávky se do příslušné karty zapíše odvedení kooperace. POZOR na dodání po částech (jestliže se na objednávce mění dodané množství z 5 na 7, do výrobního úkonu se zapíše odvedení 2 ks !!)

-- ODVEDENÍM = odvedením výrobního úkonu na kooperaci Výrobním terminálem se do související objednávky zapíše příslušné množství jako "dodáno". Množství se vždy přičítá.

 

Jestliže je v Konfiguraci výroby zapnuta kontrola "Odvádět v závislosti na předchozí operaci i při zahájení operace.", potom se v případě generování Vystavené objednávky pro kooperace, které nejsou "na řadě" (nejsou před nimi odvedeny všechny operace), objeví upozornění:

Kooperace na pozicích

007-004

008-004

nejsou na řadě!

Chcete přesto pokračovat v objednávání kooperace?

 

Při volbě NE (výchozí volba), se akce zastaví a můžete sjednat nápravu nebo změnit výběr kooperací k objednání, a akci opakovat.

Při volbě ANO, se akce dokončí běžným způsobem (mohou nastat situace, že kooperaci objednáváte s předstihem a předchozí operace skutečně ještě odvedeny nejsou). Z tohoto důvodu tedy NELZE přímo znemožnit generování kooperace, ale uživatel musí rozhodnout.