Navigation:  Výroba > Konfigurace >

Stavy výrobních objednávek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Číselník umožňující a řídící vazby mezi obchodním a výrobním modulem zakázek. Běžná zakázka totiž v rámci Přijaté objednávky vystoupí z obchodního modulu, projde výrobním modulem a zase se do obchodního modulu vrátí. Aby obchodníci i výroba měli jasné signály v jaké fázi se objednávka (zakázka) nachází, slouží k tomu stavy rozpracovanosti v obchodním modulu S4S.

Ve výrobním modulu je pevně daných šest kroků (stavů), kterými zakázka prochází. Ovšem v obchodní části S4S těchto kroků může být mnohem více. Zejména v přípravné fázi zakázky.

 

Vazba mezi číselníkem Stavů výroby s Stavů rozpracovanosti objednávek.

Vazba mezi číselníkem Stavů výroby s Stavů rozpracovanosti objednávek.

 

První kroky jsou řízeny ze strany obchodního modulu a podle stavu rozpracovanosti přijaté objednávky (respektive každé položky zvlášť) výrobní modul zjišťuje, jaký krok výrobku přidělit a jak se k němu v dané chvíli chovat.

 

KROK 0– objednávka je teprve v přípravě, obchodník teprve vyjasňuje a upřesňuje zadání ... v obchodním modulu je tedy nastaven stav rozpracovanosti na O0 Vyjasnění. Výrobní modul tedy ví, že ještě není co zadávat do výroby a v tomto stavu nelze generovat výrobní zakázku. Lze ovšem již provést „cvičný“ výrobní rozpad třeba za účelem zjisštění dostupnosti materiálu a polotovarů.
KROK 1– zadání objednávky ze strany obchodníka je dokončeno a tato je nastavením stavu rozpracovanosti přijaté objednávky předána do TPV ke kontrole nebo přípravě technologického postupu. V tomto stavu nelze generovat výrobní zakázku. Lze ovšem již provést „cvičný“ výrobní rozpad.
KROK 2– TPV je dokončena, zkotrolována a nastavením stavu rozpracovanosti přijaté objednávky na O2 Uvolněno dostává pokyn výroba, že je možno generovat výrobní zakázku (respektive výrobní operace). V tomto stavu již lze po provedení výrobního rozpadu generovat výrobní zakázku.

 

Následující kroky naopak přiděluje výrobní modul a mění automaticky stav rozpracovanosti položek přijaté objednávky.

 

KROK 3– vygenerováním výrobních operací zakázky se u všech takových položek změní stav rozpracovanosti na O3 Zakázka. Pro položky v tomto stavu již nelze znovu generovat výrobní rozpad. Lze tisknout výrobní dokumentaci obsahující čárové kódy (teprve teď jsou k dispozici).
KROK 4– jestliže všechny výrobní operace (včetně výdeje materiálů v režimu manual !!) jsou odvedeny (mají příznak a datum HOTOVO), dostane taková položka stav rozpracovanosti odpovídající tomuto kroku -> O4 Vyrobeno.

 

Obchodník tak dostává avízo, že výrobek pro zákazníka je připraven a objednávka se tak vrací zase zpět do obchodního modulu.

 

KROK 5– pokud máte aktivován modul výroba, řádek přijaté objednávky (i nevýrobní), je při provedení Dodacího listu (nebo Výdejky - podle konfigurace) označen nejen jako "dodán", ale také se mu změní stav rozpracovanosti na odpovídající tomuto kroku -> O5 Dodací L. Současně probíhá i kontrola stavů rozpracovanosti všech řádků Přijaté objednávky a "nejhorší" z nich je zapsán do hlavičky objednávky.
KROK 6– pokud máte aktivován modul výroba, pak při provedení Faktury vystavené jsou zkontrolovány vazby do Přijatých objednávek (na jednotlivých řádcích i hlavičce) a dohledané řádky získají stav rozpracovanosti odpovídající tomuto kroku -> O6 Fakturace.