Navigation:  Zboží > Karta zboží > Výrobek >

Schvalovací postup

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na kartu Výrobku je také umístěna agenda "Schvalovacího procesu".

 

Schvalovací postup na kartě Výrobku.

Schvalovací postup na kartě Výrobku.

 

Ukázka „schválené“ karty zboží - uvolněné pro výrobu.

Ukázka „schválené“ karty zboží - uvolněné pro výrobu.

 

A teď postupně .

Karta zboží s nezahájeným schvalovacím postupem - NEuvolněno pro výrobu.

KartaZbozi_SchvalovaciPostup_Nezahajeno

 

Kliknutím na tlačítko „Schválení“ zahájíte schvalovací postup, předáte kartu k dalšímu schvalovacímu kroku. Schvalovací kroky mohou navazovat v řadě za sebou – následující krok lze uskutečnit až po provedení předchozího. Nebo se mohou větvit – na schvalovací krok navazuje několik dalších (například podle typu změny).

 

Schvalovací postup - nabídka možností ...

Schvalovací postup - nabídka možností ...

 

Po kliknutí na tlačítko „Schválení“ se vám tedy nabídnou tři možnosti, jakým směrem se má schvalovací postup ubírat .

Uživatel rozhodne, že výrobek musí schválit technolog, proto vybere možnost „Technologie“.

 

KartaZbozi_SchvalovaciPostup_Technolog

 

Karta zboží je tedy nyní ve fázi schvalování „Technologie“. Provedení tohoto kroku uskutečnil uživatel „PS“ dne 11.11.2014. Následujícím krokem je uvolnění „Pro výrobu“.

Uživatel, který ví, co má dělat ohledně schvalování a má kompetenci k tomu schvalovací proces posunout, použije tlačítko, které se mu nabízí – „Pro výrobu“. Protože zde už pokračuje pouze přímá linie ve schvalovacím postupu (nevětví se do více možností), zobrazí se uživateli výzva:

 

KartaZbozi_SchvalovaciPostup_ProVyrobu

 

Systém při tom kontroluje, zda uživatel má k tomuto kroku oprávnění, případně vyžaduje heslo, nebo jinou autorizaci uživatele (podle nastavené konfigurace).

A protože v našem příkladu to byl poslední krok schvalovacího postupu, je schvalování u konce a karta zboží například UVOLNĚNA pro výrobu.

 

KartaZbozi_SchvalovaciPostup_Uvolněno

 

Po tlačítkem KartaZbozi_SchvalovaciPostup_ButonHistorie pak lze vidět historii průběhu schvalovacího postupu – jaký krok, kdo a kdy uskutečnil.

 

KartaZbozi_SchvalovaciPostup_Historie

 

Definice výše uvedeného příkladu v konfiguraci schvalovacích postupů potom vypadá třeba takto:

 

Příklad nastavení konfigurace Schvalovacího postupu výrobku.

Příklad nastavení konfigurace Schvalovacího postupu výrobku.

 

Schvalovací postup umožňuje také ovládat platnost / neplatnost karty zboží.

V konfiguraci schvalovacích postupů (záložka Zboží) je možné zatrhnout volbu "P" (Platnost dokladu). Pokud je zatržena, pokusí se sytém při zvolení tohoto schvalovacího postupu doklad označit jako platný. Pokud není zatrženo, pokusí se jej zneplatnit.

Jestliže tedy technologický postup není schválen, může karta výrobku pro ostatní uživatele systému NEplatná a nenabízí se jim v obchodních dokladech, nemohou ji používat. Pokud už přesto použita je (v nabídce, přijaté objednávce) umí systém uživatele na takové položky upozornit.