Navigation:  Zboží > Karta zboží > Výrobek >

Index změny

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Index změny technologického postupu je na kartě výrobku možné zaznamenat pouze ručně.

Zadejte Index změny a změnu můžete stručně popsat v Pozámce. Systém doplní informace o tom KDO a KDY změnu indexu vyvolal.

Změnu indexu pak zapíšete speciálním tlačítkem.

 

Postup zaznamenání změny na výrobku.

Postup zaznamenání změny na výrobku.