Navigation:  Výroba >

Přehled výrobního rozpadu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled výrobních rozpadů nabízí ucelený pohled na všechny objednané výrobky ve fázi takzvaného výrobního rozpadu = jednotlivé položky přijatých objednávek jsou rozpadeny podle technologických postupů tak, aby je bylo možno předat do výroby. Výrobní rozpad je dostupný samostatně pro každou přijatou objednávku, ale tento přehled zobrazuje položky všech přijatých objednávek najednou. Lze tedy pomocí filtrace sledovat a vyhodnocovat určité údaje napříč zakázkami – nejčastějším pohledem asi bude plánovaná potřeba materiálu na realizaci zakázek.

 

Karta Přehledu výrobních rozpadů.

Karta Přehledu výrobních rozpadů.

 

Přehled výrobních rozpadů obsahuje opět bohatý nástroj pro filtraci. Vhodným nastavením filtrů a za pomoci nástrojů jako jsou „foťák“ nebo Procesní panel, které jsou schopny si nastavená kriteria zapamatovat a snadno opakovaně aplikovat, lze tento přehled využít jako silný nástroj pro sledování zejména skladové dostupnosti materiálu. Pro filtraci lze použít i takzvaná speciální filtrační kriteria a vybrat si sadu materiálu podle potřeby – například pro všechny zakázky určitého odběratele, nebo objednávky v určitém časovém intervalu nebo i pro tři konkrétní objednávky takto ((List=OP13_1292;OP13_1172;OP13_1377 – vybrali jsme si tedy pouze první tři objednávky z našeho přehledu.

vyber        provede filtraci a seřazení položek v přehledu podle nastavených kriterií

vymaz        nastaví výběrová a filtrační kriteria do výchozího stavu

dostupnost        provede výpočet skladové dostupnosti všech položek materiálu (Typ pozice M) a předvyrobených polotovarů (Typ P) bez ohledu na momentální filtraci. Vždy se vyhodnocuje dostupnost materiálu pro všechny nedodané položky nedodaných přijatých objednávek, aby bylo zajištěno, že dostupnost materiálu pro sledovanou položku je správná (nejprve musí být uspokojeny všechny položky, které mají dřívější datum realizace. POZOR tato akce může trvat i několik minut – v závislosti na objemu nedodaných položek.

 

Filtrační část přehledu je rozdělena do tří barevných sekcí. Filtrace podle položek výrobních rozpadů, filtrace podle přijatých objednávek a filtrace podle výrobků (položek přijatých objednávek. Tyto sekce, ať už samostatně nebo ve vzájemné kombinaci, umožní z velikého množství výrobních položek vybrat ty, které jsou právě zajímavé.

Ve výchozím stavu je přehled výrobních rozpadů filtrován rovnou na nedodané položky nedodaných přijatých objednávek a proto, aby přehled nebyl příliš obsáhlý. Změnou těchto příznaků lze tedy zobrazit i historické záznamy, které již nejsou momentálně důležité pro řízení výroby.

 

Přehled obsahuje několik polí s takzvanými přeskoky – poklepáním se otevře jiná karta související s vybraným údajem.

Pole OBJEDNÁVKA – poklepáním na toto pole se otevře dílčí výrobní rozpad vybrané objednávky

Poklepáním na číslo objednávky se otevře její Výrobní rozpad.

Poklepáním na číslo objednávky se otevře její Výrobní rozpad.

 

Pole ZAKÁZKA – poklepáním se otevře karta Výrobní zakázky.

Pole OBJ.ČÍSLO – poklepáním se otevře ceníková karta vybraného materiálu nebo polotovaru.

Pole SESTAVA – poklepáním se otevře ceníková karta výrobku, ke kterému přímo patří příslušná operace.

Pole VÝROBEK – poklepáním se otevře ceníková karta hotového výrobku objednaného zákazníkem.

 

Filtrační kriterium rozpad03 je datum plánované realizace operací (kooperací) z karty výrobní operace a lze je tedy využít pro hledání odpovědi na otázku, jestli mám dostatek materiálu na výrobu plánovanou příští týden ...

Tlačítko tisk2 ukáže formou tiskové sestavy souhrnný přehled materiálu odpovídajícího právě nastaveným filtračním kriteriím. Před použitím tohoto tlačítka je vhodné provést přepočet skladové dostupnosti, aby uživatel zobrazoval skutečně reálná a aktuální data. Tisková sestava zobrazuje pouze řádky typu M (materiály), které jsou seskupeny a seřazeny podle objednacího čísla materiálu. Položka materiálu se může na sestavě objevovat vícekrát, protože jí bude třeba ve více termínech ... Objednací číslo a název materiálu jsou uvedeny pouze u prvního řádku příslušného materiálu, pokud tedy následují „prázdné“ řádky, jedná se stále o tentýž materiál. Řádky v rámci jednoho materiálu jsou řazeny podle data potřeby vzestupně. Množství uvedené na řádku je souhrnná spotřeba materiálu pro uvedený termín. POZOR neznamená to (v našem příkladu), že na 5.12.2013 chybí 38,5 kg materiálu. Může chybět klidně jen 0,5 kg :-).

 

Dostupnost materiálů.

Dostupnost materiálů.

 

 

Změna Stavu řádků přijaté objednávky ve výrobním rozpadu

Jestliže se v kartě Výrobního rozpadu změní hlavní Stav objednávky (odpovídá stavu objednávky v hlavičce Přijaté objednávky) směrem "nahoru" (například z O1 na O2), změní se stav rozpracovanosti i na všech řádcích přijaté objednávky.

Vyrobni_rozpad_Zmena_stavu_01

Změna Stavu rozpracovanosti na kartě objednávky se promítá i do jejích položek.

Změna Stavu rozpracovanosti na kartě objednávky se promítá i do jejích položek.

 

 

Grafický pohled na výrobky

Na přehledové sestavě Přehled výrobních rozpadů je formou tiskového výstupu k dispozici nástroj, který pomůže u složitějších výrobků bylo zřetelně vidět, v jaké fázi se momentálně nacházejí? Které operace jsou již hotové, které jsou rozpracované (včetně kooperací), které hotové ještě nejsou ...

 

Přehled výrobních rozpadů - možnost tisku grafického pohledu na výrobky.

Přehled výrobních rozpadů - možnost tisku grafického pohledu na výrobky.

 

Pro výběr výrobků je možno využít veškeré dostupné filtrace na tomto přehledu. Na tiskovém výstupu se pak zobrazuje každý výrobek samostatně. Sestava je členěné podle čísla objednávky a pozice výrobku.

V záhlaví každé skupiny je uvedeno číslo přijaté objednávky, pozice a interní objednací číslo výrobku.

 

PrehledVyrobnichRozpaduGrafickyTisk

 

Jednotlivé položky výrobního rozpadu jsou přesazeny podle úrovně zanoření v technologickém postupu. Barevným podbarvením je graficky znázorněno, v jaké fázi se operace nebo kooperace právě nachází:

bílá- operace je pouze ve fázi výrobního rozpadu, není zadána do výroby
oranžová- operace je zadána do výroby
zelená- operace ve výrobě je kompletně odvedená (hotová)

Čísla v jednotlivých sloupcích pak přináší podrobnější informaci o množství plánovaných, případně již odvedených, operací.

 

 

Zjednodušená průvodka

Dalším tiskovým výstupem nad tímto hromadným přehledem je i "zjednodušená" průvodka.

 

Zjednodušená průvodka (až pět průvodek na A4)

Zjednodušená průvodka (až pět průvodek na A4)

 

Tuto průvodku můžete využít u výrobků, které nemají více než 6 operací a 3 materiály. Průvodka má rozměr cca 210 x 55 mm, vytisknete tedy 5 průvodek na jeden list A4.

Objednací číslo materiálu je uvedeno i formou čárového kódu, lze jej tedy využít například při fasování materiálu pro výrobu.