Navigation:  Marketing > Spisová služba >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Povinné údaje karty spisové služby
Konfigurace spisové služby
Tisková sestava spisové služby
Vzorové záznamy spisové služby
Nový vzorový záznam spisové služby
Číselník typů záznamů
Číselník typizovaných výsledků
Číselník typizovaných cílů
Číselník komunikačních kanálů
Číselník řady našich značek
Hromadná oprava směrů a kanálů