Navigation:  Operativa > Úkoly > Konfigurace >

Číselník priorit úkolů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

cis.prioritukolu