Navigation:  Operativa >

Úkoly

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled úkolů
Karta úkolu
Nový úkol
Tisk přehledů úkolů
Konfigurace
Křížové tabulky úkolů