Navigation:  Operativa > Úkoly >

Přehled úkolů

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Přehled úkolů vám zobrazí seznam všech úkolů evidovaných v systému Soft-4-Sale.

Mezi filtračními kriterii je k dispozici funkce, která umožňuje vyhledávat obchodníka současně v poli 'Zodpovídá' (je zodpovědný za řešení úkolu) a v poli 'Na vědomí' (na úkolu nějakým způsobem spolupracuje).

Každý uživatel tak může současně vidět úkoly, které jsou určeny přímo "pro něho", nebo i takové, kde je "na vědomí".

Filtrace umožňuje hledat osobu současně ve dvou polích.

Filtrace umožňuje hledat osobu současně ve dvou polích.

 

tip2 Tip:

Tuto vlastnost můžete využít například při úkolování servisních týmů, kdy se na řešení úkolu má podílet více pracovníků.

Úkol zadáte na "vedoucího" skupiny, druhého (či ostatní) dáte do pole "Na vědomí". Stačí vám pak termínově, časově měnit jeden dokument a změna se bude "promítat" všem. Splnění úkolu také bude stačit jen jednou.

V přehledech úkolů tak vidí a mají k dispozici stejný úkol všichni, kdo se na něm mají nějakým způsobem podílet.

note2 Stejnou možnost spojení pole 'Zodpovídá' a 'Na vědomí' pro filtraci umožňuje i Tisk přehledu úkolů a Křížová tabulka úkolů.