Navigation:  Operativa > Úkoly >

Karta úkolu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na kartě úkolu je zajímavé to, že obsahuje tlačítka "životního cyklu", kterými lze jednoduše informovat o tom, v jaké fázi řešení se daný úkol nachází. Prakticky to znamená, že úkol je nejdříve zapisován do systému a jeho zadání ještě nemusí být kompletní, pak je zadán k řešení zodpovědné osobě. Zodpovídající vám může dát najevo, že úkol převzal (že o něm ví, nebo že na něm právě dělá), a že úkol vyřešil. Zadávající pak má k dispozici další dva stavy, kterými označí, zda řešení úkolu akceptuje, či nekceptuje.

 

Karta úkolu - zadaného k řešení.

Karta úkolu - zadaného k řešení.

 

Karta úkolu je pro lepší přehlednost postavena na dvou sadách záložek:

První sada se týká úkolu jako dokumentu ...

záložka Základní

poskytuje obecné informace (zatřídění k lidem, do číselníků, priorita, typ, vazba do systému, případně na konkrétní osobu, vazba na zdroje a následek úkolu, termín a pracnost)

záložka Zařazení

obsahuje vazby úkolu ks souvisejícím dokumentům (ke konkrétní zakázce, marketingové akci, středisko, investiční finanční objem ...)

záložka Systémová

obsahuje doplňující informace, které třeba potřebujete pro zpětné hodnocení (kdo úkol zkontroloval, kdy úkol skutečně proběhl, jaký byl původní termín, vznik úkolu, kdy se změnil ...).

 

Druhá sada záložek se týká jeho obsahu ...

 

záložka Základní

zobrazuje samotný text úkolu, jeho řešení a příznak s datem splnění.

záložka Plán času

umožňuje zadat nový Plán času, která bude rovnou svázán s tímto úkolem.
zobrazuje seznam všech Plánů času souvisejících s konkrétním úkolem. Poklepáním na řádek se otevře detailní karta Plánu času.

záložka Poznámky

zobrazuje seznam všech Poznámek souvisejících s konkrétním úkolem. Poklepáním na řádek se otevře detailní karta Poznámky.