Navigation:  Operativa > Úkoly >

Nový úkol

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Životní cyklus úkolu

Pro snadnější řešení projektového systému, byl do úkolového managementu zaveden pojem životní cyklus. Každá fáze projektu má svůj vlastní životní cyklus.

       Zapisován  - První situace je zapisování úkolu, tzn. postupně je vytvářeno zadání toho úkolu a v této fázi ho nikdo nemá ani přebírat pro práci. Po ukončení tohoto cyklu, přechází do cyklu…

       Zadán k řešení - Editace byla ukončena a přechází se do stavu, že zadání úkolu je kompletní, takže je ve stavu zadáno. A čeká na převzetí úkolu…

       Převzat k řešení - Zodpovědná osoba převzala k řešení

       Dokončen - Zodpovědná osoba označila jako splněno.

       Akceptované řešení  - Takto vyřešený úkol je zkontrolován tím, kdo úkol zadal

       Neakceptované řešení

kalendar

Kalendář

datum zadávané poklepnutím (doubleclick)

Poklepnutím na libovolné pole, jenž očekává zadání datumu, na libovolném formuláři systému lze vyvolat malý kalendář, kde si můžete vybrat datum, jenž chcete do tohoto pole zadat. Stačí kliknout na číslo dne, jenž jste zvolili a toto datum se přenese do pole v Soft-4-Sale.

Klepnutí na libovolné číslo převezme vybrané datum do formuláře
Posuvná tlačítka v horní části kalendáře volí měsíc.
Tlačítko dnes zvolí dnešní datum pokud jste v aktuálním měsíci. Pokud jste v kalendáři mimo aktuální měsíc přesune Vás do aktuálního měsíce, ale nepřenáší se datum do formuláře.
Tlačítko zpět ukončí okno kalendáře a nepřenese nic.