Navigation:  Operativa > Úkoly > Konfigurace >

Povinné údaje karty úkolu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

konfig.ukolu