Navigation:  Sklad > Příjmy >

Přehled zboží v příjemkách

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

prehled.zbozi-pr

Funkční tlačítka

vyber         Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.

vymaz        Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

suma2        Zobrazí okno součtů, které odpovídají zadaným výběrovým kritériím.