Navigation:  Sklad > Příjmy >

Přehled příjemek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce Přehled příjemek nabízí uživateli globální pohled na doklady o příjmech zboží s mnoha možnostmi výběru konkrétní skupiny dokladů (např.: za minulý měsíc, pro určitého dodavatele, pod určitým kódem pohybu, ...). Tyto doklady můžete libovolně třídit a sčítat.

prehled.prijemek

Ovládací prvky přehledové sestavy

Kromě standardních ovládacích tlačítek přehledové sestavy obsahuje přehled příjmů i speciální prvek Suma, které najdeme také na přehledu zboží:

vyber         Provede výběr a setřídění informací z databáze podle zadaných výběrových kritérií a zobrazí je v přehledu na obrazovce.

vymaz        Provede výmaz všech výběrových polí tvořící výběrová kritéria.

suma2        sečte údaje ze všech příjemek podle zadaných výběrových kriterií a zobrazí součtové okno, kde najdete tyto informace:

počet příjemek ve výběru
součet hodnot příjemek v Kč.