Navigation:  Zakázky > Vystavené faktury > Ukázky řešení >

Generování Vystavené faktury

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hromadné generování Vystavené faktury nad Přehledem přijatých objednávek

Nad přehledem Přijatých objednávek je možno hromadně generovat fakturu z více objednávek.

Po hrubém nafiltrování přehledu je třeba konkrétní objednávky vybrat zatržením zeleného výběrového příznaku.

PrehledPrijatychObjednavekOznacene

Přijaté objednávky vybrané ke generování faktury.

 

Použití filtrace "označené" již není nutné, ale je to přehlednější - víte, co jste skutečně vybrali.

 

Vybrané objednávky musí být od jednoho Odběratele - jinak se objeví zpráva: "Vznikla neočekávaná chyba (5002): Nelze generovat fakturu na více firem."

 

5002GeneratorFaktury

Chybová zpráva.

 

Použitím generátoru GeneratorFAK se nejprve nabídne dialogové okno s možností výběru, z jakých položek a s jakým množstvím bude faktura vygenerovaná.

GenerujFakturuzPrijateObjednavkyHromadne

Výběr typu položek a množství k fakturaci.

 

Kompletní- do faktury se převezmou všechny položky z označených přijatých objednávek.
Výdejka- do faktury se převezmou pouze položky z označených objednávek uvedené na konkrétní vybrané výdejce.
Výdeje- do faktury se převezmou položky, které se vyskytují na výdejkách s vazbou na označené přiajté objednávky, a které dosud nebyly fakturovány.
Sklad- do faktury se převezmou položky, které mají nenulový stav na vybraném skladě a v množství, které je na skladové kartě volné (bez ohledu na skladovou dostupnost!)
Zbytek- do faktury se převezmou všechny položky z označených objednávek, které nebyly dosud fakturované (bez ohledu na skladovou dostupnost)
Dobropis- je vytvořen z položek označených faktur, které byly již fakturovány, ale nebyly dodány.
Dostupnost- do faktury se převezmou pouze položky, které mají skladovou dostupnost ve stavu SKLadem

Všechny typy výběrů položek lze doplnit příznakem GenerujFakturuNedodaneMnozstvi. Do faktury se pak přenese pouze množství, které z položky zbývá dodat.

pozor Jestliže použijete typ výběru - dle generované dostupnosti - proběhne ještě před samostným generováním faktury přepočet skladové dostupnosti. Zjistí se tak, které položky z označených objednávek jsou skutečně "volné" skladem s ohledem na všechny ostatní nedodané přijaté objednávky seřazené dle potvrzeného termínu dodání. Tato akce může trvat delší dobu v závislosti na množství vašich dat, která se musí zpracovat.

 

Vazba na konkrétní objednávku je uvedena na řádku položky ve vygenerované faktuře.

V návaznosti na Konfiguraci přijatých objednávek mohou být položky ve faktuře odděleny nadpisem s číslem Přijaté objednávky, ze které byly použity.

GenerujFakturuHromadneVazby

Položky hromadně vygenerované faktury - vazby.