Navigation:  Zakázky > Přijaté objednávky > Konfigurace >

Konfigurace přijatých objednávek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Konfigurační okno je rozděleno na dvě části. Část systémvou, která platí pro všechny uživatele bez rozdílu a část uživatelskou, kterou si může každý uživatel nastavit podle svých potřeb.

 

Konfigurace přijatých objednávek - systémová část.

Konfigurace přijatých objednávek - systémová část.

 

Možnost zvolit číslo objednávky "interní" nebo "odběratelské"

 

Systém umožňuje generovat dodací listy nebo faktury z více příjatých objednávek. Aby výsledný dokument byl pro odběratele přehlednější, můžete nechat řádky dokladu odpovídající různým přijatým objednávkám od sebe oddělit nadpisovým řádkem zapnutím volby "Začít řádkem typu 10 s číslem objednávky?". Máte také možnost vybrat, zda se v nadpisovém řádku zobrazí interní čísla přijatých objednávek nebo čísla odběratelská (nebo dokonce obě).

 

volba typu čísla objednávky se provádí zatržením příslušného příznaku
je možné zvolit oba typy čísel objednávek současně. V takovém případě budou čísla doplněna ve formátu "interní - odběratelské"
funkčnost je dostupná pro Dodací listy a Faktury vystavené a to jak pro jednotlivé generování dokladů, tak i pro hromadné generátory.

 

inter.obj

Volba zobrazení interního nebo odběratelského čísla objednávky.

 

 

Konfigurace přijatých objednávek - uživatelská část.

Konfigurace přijatých objednávek - uživatelská část.

 

Kontrola neuhrazených faktur

 

V tomto oddíle můžete zapnout v systému upozornění, že zákazník, pro nějž právě tvoříte přijatou objednávku vám dluží nějaké peníze. První dva příznaky řeší v jaké situaci má ke kontrole a upozornění dojít. Pokud existují nějaké neuhrazené faktury, zobrazí se vám jejich přehled. Pomocí parametru "Počet dní po splatnosti ..." můžete nastavit to, že faktury, které jsou po splatnosti více než zvolený počet dnů, se v zobrazeném seznamu zvýrazní.

 

Varování - neuhrazené faktury po splatnosti.

Varování - neuhrazené faktury po splatnosti.

 

Různé

 

Automatické odesílání potvrzovacího e-mailu.

 

Jakmile přijmete zákazníkovu objednávku do systému, zpracujete ji a "provedete", může systém automaticky vygenerovat a odeslat zákazníkovi takzvaný potvrzovací e-mail.

 

Tuto funkci aktivujete zapnutím příznaku v oddíle.
Můžete zvolit typ tiskové sestavy, která se má pro potvrzení použít (bude odeslána jako příloha ve formátu PDF).
V textovém poli "Zpráva" můžete definovat vlastní text těla potvrzovacího e-mailu. Pro tvorbu tohoto textu můžete využít i dvě dynamické proměnné (@CISOBJ - doplní odběratelské číslo objednávky, @ORDRID - doplní vaše interní číslo objednávky).

 

Jestliže pole zpráva zůstane nevyplněno, vytvoří se e-mailová zpráva s tímto textem: "Vaše objednávka č. <<odběratelské číslo objednávky>> byla zařazena do naší evidence pod interním kódem č. <<interní číslo objednávky>>. Do 3 dnů Vám bude zasláno potvrzení objednávky s aktuálními dodacími termíny a cenami požadovaného zboží."

 

Zjednodušený generátor

 

Při generování vybraných dokladů z Přijaté objednávky budou řádky dokladů typu 2, 3, 4 nebo 5 přetypovány na "1" - pouze název. Přestože tedy Přijatá objednávka obsahuje mimo názvu zboží i jeho detailní popis a další technické parametry, například na faktuře bude jen objednací číslo a název zboží.

 

Režim popisu slevy

 

Při použití funkce doplnění celkové slevy na Přijaté objednávce (dostupná pod tlačítkem "Opravy") můžete volit mezi standardní textem popisujícím slevový řádek, nebo zjednodušeným textem, nebo si můžete předvyplnit vlastní text popisující poskytnutou slevu.

 

note2 Samotný text, který se do dokladu vloží můžete samozřejmě také nakonec upravit přímo na řádku dokladu.

 

 

Výběr adresáře pro hledání EDI souborů k importu

Přidána možnost definice adresáře pro hledání EDI souborů k importu do přijaté objednávky (menu ZAKÁZKY -> PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY -> KONFIGURACE -> KONFIGURACE PŘIJATÝCH OBJEDNÁVEK záložka "Systémová").