Navigation:  Zakázky > Přijaté objednávky >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Tisková sestava přijatých objednávek
Povinné údaje karty přijaté objednávky
Konfigurace přijatých objednávek
Číselník způsobů dodání