Navigation:  Marketing >

Marketingové výběry zboží

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Marketingové výběry zboží je nadstavba nad výběrem zboží. Tentokrát však nemají marketingové výběry nic společného s databází firem, ale mají vazbu na databázi zboží. Funkcionalita marketingových výběrů zboží je velmi podobná fungování marketingových výběrů osob. Jde o nástroj, který umožňuje zařadit pod určitý název marketingového výběru neomezené množství ceníkových položek. Ty pak tvoří tzv. marketingový výběr. Zařazení jednotlivých položek zboží probíhá uživatelsky, a to buď postupným doplňováním zboží určitých typů, výrobců,… a nebo je možné ručně označit produkty, které mají být zařazeny do daného marketingového výběru zboží. Takto vytvořený marketingový výběr je možné využít např. pro tisk ceníků. Jedná se o nástroj, který umožňuje vytvořit tištěné ceníky se standardním obsahem, do kterého jsou zařazovány hlavní produkty firmy a kde nejsou vidět doplňkové neplatné položky.

Tento marketingový výběr je nástroj, který otevře kartu marketingového výběru zboží, kde se od uživatele očekává, že zadá nový název výběru zboží, zodpovědnou osobu a datum. Po vyplnění karty marketingového výběru je nutné přejít do definice marketingového výběru – zde pak v levé části uživatel zadává kritéria a v pravé části provádí výkonné akce. Způsoby ovládání odpovídají ovládání marketingových výběrů firem a osob.

Příkaz přehled marketingových výběrů ukazuje přehled všech nadefinovaných marketingových výběrů s možností filtrace a s možností dvojitým kliknutím na řádek otevřít základní kartu marketingového výběru zboží. Jedná se o klasickou přehledovou sestavu všech vytvořených marketingových výběrů.

Příkaz přehled zboží je příkaz, který zobrazuje databázi zboží s možností výběru na obrazovce podle marketingových výběrů. Pokud uživatel potřebuje vidět, které zboží bylo zařazeno do marketingového výběru zboží, má dvě možnosti. Buďto si otevře kartu marketingového výběru a tlačítkem zboží dostane jednoduchý přehled zboží, které je pod tento výběr zařazeno a nebo najede na příkaz přehled zboží a jako omezující parametr zadá příslušný výběr a získá tak opět přehled zboží na obrazovce, které je zařazeno do příslušného výběru zboží. Dvojitým kliknutím na tomto přehledu se otevírá aktuální varianta ceníkové karty, je možné případně opravovat položky zařazené do marketingového výběru. Hlavním dopadem, jaký má definice marketingových výběrů zboží je možnost tisku ceníku podle těchto marketingových výběrů zboží.

Tato možnost se objevuje na standardní kartě tisk ceníku. Je třeba upozornit na jedno omezení, které souvisí s tím, že ne všechny ceníky se tisknou v jednoduché podobě, ne pro všechny ceníky existuje možnost zadání hodnoty marketingového výběru zboží. Pokud volíte tiskovou sestavu, kterou chcete vytisknout, tak pole výběr, které umožňuje možnost omezit výběr zboží podle marketingového výběru zboží, buďto zmizí nebo se ukazuje.

Názvy marketingových výběrů zboží, osob a firem musí být rozdílné. Pokud nazveme výběr osob „výběr2000“ potom pod tímto názvem nelze vytvořit např. marketingový výběr zboží.

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled výběrů zboží
Definice výběrů zboží
Nový výběr zboží
Množinové operace nad výběrem zboží