Navigation:  Marketing > Marketingové výběry osob >

Množstevní operace nad výběry osob

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

mnozst.operace

Tlačítko "Průnik"  vybere osoby z výběru 1, které jsou shodné s výběrem 2.

Tlačítko "Sjednocení" spojí osoby  výběru 1 s výběrem 2.

Tlačítko "Rozdíl" vybere  osoby, které jsou rozdílné mezi výběry 1 a 2.