Navigation:  Marketing > Marketingové výběry osob >

Tisk marketingového výběru osob

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

tisk.vyberosob

Funkční tlačítka

tisk2        Při použití klávesy TISK se tiskne přímo na standardní tiskárnu (default) nastavenou ve Windows. Tiskne se jedna kopie celé sestavy.

ukaz        Zobrazí náhled před tiskem.

vymaz        Vymaže hodnoty ve formuláři.

zpet        Zavře aktuální formulář.

stitky2        Otevře okno s výběrem formátů štítků