Navigation:  Zboží > Úpravy cen >

Přepočet konstrukčních celků

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce slouží k přepočtu cen zboží v rámci konstrukčních celků. Zboží se může omezit pomocí kritérií výběru (výrobce, dodavatel, typ zboží, číslo zboží).

preocet.kostr

Funkční tlačítka

ukaz        zobrazí ukázku výsledku zaokrouhlení dle vybraných kritérií

prepocet        přepočte ceny zboží u vybraných konstrukčních celků

zpet        zavře okno