Navigation:  Zboží > Úpravy cen >

Přepočet zahraničních cen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funkce Přepočet zahraničních cen navazuje a využívá informací zadaných do karty Kalkulace zahr. cen a umožňuje hromadně změnit ceny podle aktuálních kurzů, nové úrovně discountu, nové výše cla a nové úrovně ceny dopravy.

Důsledky těchto přepočtů ovlivňují i ceny nákupní a ceny prodejní v Kč.

rekalk.zahr

Funkce přecenění

Přepočet dle měny:

uživatel zadá kód měny pro kterou budou ceny přeceněny. V kurzovním lístku před tím musí vyplnit aktuální kurz. musí být vyplněn aktuální kurz. Systém zahájí přepočet cen od nákupu v zahr. měně a přepočte cenu nákupní v Kč a cenu prodejní v Kč (sazba marže zůstává zachována)

Změna discountu na:

uživatel zadá novou výši poskytovanou dodavatelem a vypočte novou výši nákupní zahraniční ceny. Současně přepočte pole původního kurzu, cla a sazby dopravy novou cenu nákupní v Kč a novou cenu prodejní v Kč.

Změna výše cla:

uživatel zadá novou výši cla a za použití původních kurzů a sazby dopravy vypočte novou cenu nákupní v Kč a cenu prodejní v Kč.

Procentuální vyjádření ceny dopravy:

přepočet cen v Kč podle nové ceny dopravy.

Změna katalogové ceny o:

tato funkce umožňuje přecenit zboží pokud dodavatel vyhlásí procentuální navýšení (resp. snížení) katalogových cen. Systém provede kompletní přeceňovací operace od nových změněných katalogových cen až po ceny prodejní v Kč.

Změna měny z:

změní měnu pro daný výběr s přihlédnutím na koeficient měn

Přepočet tuzemských cen:

přepočet tuzemských cen (CZK, SKK) v daném poměru

 

Funkční tlačítka

ukaz        zobrazí ukázku výsledku zaokrouhlení dle vybraných kritérií

kouzelnik                konfigurace kalkulace cen (nastavení způsobu použití zahraničních cen pro kalkulace a přecenění)

zpet        zavře okno

Použití zahraničních cen pro kalkulace a přecenění

Čtyři dostupné režimy "použití zahraničních cen pro kalkulace a přecenění" ovlivní jednak chování tlačítka PLUS na cenové kartě zboží a jednak všechny přepočty zahraničních cen!

Režimy:

prodejní + nákupní cena v Kč dle zahraničního nákupu, kurzu, cla, dopravy a marže (dle zahraniční ceny vypočte vše až po prodej)
prodejní cena v Kč jen dle zahraniční katalogové ceny a kurzu (dle zahraniční prodejní ceny vypočte jen prodej)
pouze nákupní cena v Kč dle zahraničního nákupu, kurzu, cla, dopravy (-nový-) (dle zahraniční ceny vypočte jen nákup, prodejní cena je fixována)
bez vztahu na ceny v Kč (-nový-), zahraniční ceny neovlivní tuzemské

Režim je systémový, ale lze jej třeba i dočasně změnit před přepočtem!