Navigation:  Zakázky > Přijaté faktury >

Přehled přijatých faktur

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Do systému přijatých faktur stejně jako v systému vystavených faktur byla doplněna možnost označovat faktury speciálním typem – uživatelským. Uživatel sám se tedy rozhodne, že chce rozlišovat faktury na přijaté na režijní , za zboží, zahraniční za zboží a faktury režijní. Tato logická struktura může představovat opravdu čtyři druhy faktur, které chce uživatel rozlišovat a chce pro tyto typy faktur i rozlišovat číselné řady. V tu chvíli potřebuje nástroj, který najde v menu Konfigurace, Přijaté faktury, Typy přijatých faktur a číselné řady. Tento nástroj umožňuje nadefinovat číselné řady a typy faktur. Typ faktury a číselná řada zadávaná prefixem se váže na konkrétní hlavičku tiskových dokumentů a konkrétní satelit. Tzn. v případě replikace každý satelit může mít stejné typy faktur, ale musí mít pro tyto typy faktur rozdílné číselné řady. Při zadávání nových typů doporučuji dvou písmenové, tří písmenové zkratky, do popisu potom napíšete název daného typu faktur, tento popis se potom bude nabízet při volbě typu faktury.

prehled-FAP

Logická pole Z,P a 1. obsahují informace zda se jedná o zálohové faktury to je Z, zda se jedná o faktury v přípravě to je P, a jednička znamená implicitní typ faktury.

Pokud tedy vygenerujete novou fakturu přijatou z příjemky, nebo z vystavené objednávky najde se ten typ označený 1. a toto číslo se tomu přidělí a tento typ bude na té faktuře uveden. Poté můžete na té faktuře okamžitě změnit typ, prokliknout generátor a ten vygeneruje nové číslo (interní) faktury, které odpovídá danému typu.

Zadávání číselných řad je stále realizováno pomocí prefixů tzn. první hodnoty v rámci daného prefixu musí uživatel vždy vyplnit sám i kdyby k tomu měl využít tzv. Nulového dokladu (doklad s pořadovým číslem 0), který je uložen dočasně v systému, aby nastartoval číselné řady.

Označení přijatých faktur na přehledu

V přehledu přijatých faktur byla doplněna možnost označení jednotlivých dokladů pomocí sloupce "?" (zeleně označený)  + doplněna filtrace "označené".

V poli pro nadpisy sloupečků je tlačítko "?", přes které je možné tyto výběry ovládat (Označ vše, Odznač vše, Inverze příznaku, Zpět ; stejná funkčnost jako na přehledu FV).

otaznikPFa