Navigation:  Zakázky > Přijaté faktury >

Nová přijatá faktura

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Zúčtovací - Možnost volby výpočtu DPH

 

Generování "zúčtovací" faktury - volba metody výpočtu DPH.

Generování "zúčtovací" faktury - volba metody výpočtu DPH.

 

Při generování zúčtovací faktury nad Přijatou zálohovou fakturou má uživatel možnost volit metodu výpočtu DPH.