Navigation:  Zakázky > Přijaté faktury > Nová přijatá faktura >

Režim PDP

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V režimu přenesené daňové povinnosti je povinen přiznat a zaplatit daň plátce - odběratel.

Trvalému použití režimu přenesení daňové povinnosti podléhá:

dodání zlata
dodání zboží uvedeného v příloze číslo 5 (odpady)
poskytnutí stavebních a montážních prací zatříděných v klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43
dodání nemovité věci plátci, pokud se uplatňuje daň

 

Dočasnému použití režimu přenesení daňové povinnosti podléhá dodání zboží či poskytnutí služeb uvedených v příloze číslo 6 a stanovené nařízením vlády:

převod povolenek na emise skleníkových plynů
dodání certifikátů elektřiny
dodání plynu a elektřiny obchodníkovi
poskytnutí telekomunikačních služeb

 

Režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100.000 Kč. Dodavatel s odběratelem se mohou písemně dohodnout, že dodání vybraného zboží za cenu nižší 100.000 Kč bude režimu přenesení daňové povinnosti také podléhat.

Vybraným zbožím se rozumí:

obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy,
kovy, včetně drahých kovů,
mobilní telefony,
integrované obvody,
přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat,
videoherní konzole

 

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje mezi plátci s místem plnění v tuzemsku.