Navigation:  Zakázky >

Přijaté faktury

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled přijatých faktur
Přehled přijatých faktur s dělenými náklady
Přehled zboží v přijatých fakturách
Přehled zakázkového rozdělení v přijatých fakturách
Nová přijatá faktura
Karta přijaté faktury
Storno přijaté faktury
Karta přijaté zálohové faktury
Storno přijaté zálohové faktury
Tisk přehledů přijatých faktur
Tisk přehledů zboží v přijatých fakturách
Generování konečné faktury ze zálohové
Konfigurace
Křížové tabulky přijatých faktur
Křížové tabulky přijatých faktur s dělenými náklady
Křížové tabulky zboží v přijatých fakturách
Statistika přijatých faktur