Navigation:  Zakázky > Přijaté faktury > Karta přijaté faktury >

Jak zabránit chybám při práci s fakturou

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
1)Faktura sice v cizí měně, kde je ale kurz nevyplněn a částky v cizí měně jsou nulové - nelze považovat za zaplacenou a nebude aktivován systém automatického výpočtu kurzového rozdílu pro fakturu 100% hrazenou zálohou

 

2)Příznak "Platební příkaz" nebude volný k editaci v době přípravy faktury a uvolní se až po provedení faktury a to jen ve změnové režimu !

 

3)Datum zaplacení nebude v době přípravy faktury volný k editaci (ani omylem) a teprve po provedení faktury bude možno zadat datum zaplacení (což generuje platbu a označí fakturu jako zaplacenou). Pokud je k úhradě NULA pak se faktura automaticky označí jako zaplacená s datem zaplacení shodným s datem vystavení faktury .

 

4)Faktura zálohová přijatá má chybný výpočet podkladových částek pro výpočet procenta k úhradě pokud ji otevírám opakovaně? Opraveno

 

5)Chybná reakce na otevření plateb v případě že k úhradě je NULA (např. uhrazeno zálohou) – žádná platba neexistuje a tak systém zruší datum zaplacení a nechá zaplaceno. Opraveno datum zaplacení je datum vystavení !