Navigation:  Zakázky > Přijaté faktury > Karta přijaté faktury >

Reverse Charge

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Na některých Přijatých fakturách se může současně objevit jak zboží tak služby, a protože se může jednat o nezanedbatelné částky, nemůžeme to řešit shrnutím částky do jednoho typu ReverseCharge.

Reverse Charge na faktuře na takových fakturách lze "rozdělit" a následně zaúčtovat pro zboží zvlášť a pro služby také zvlášť.

 

Na kartě "Rozdělení" přijaté faktury lze definovat také Reverse Charge.

Na kartě "Rozdělení" přijaté faktury lze definovat také Reverse Charge.

 

 

V Rozdělení faktury stačí uvést pouze částku odpovídající jinému typu Reverse Charge než je uvedený na faktuře. Částka v "Rozdělení" se zaúčtuje podle zadaného typu RCH, nerozdělená částka se zaúčtuje podle typu uvedeného přímo na faktuře.

note2Při tvorbě Rozdělení se toto pole předvyplní podle faktury (pokud již je na ní vyplněno)

note2Při přebírání dokladu do modulu Ekonomika se "upřednostňují" záznamy o Reverse Charge z rozdělení.