Navigation:  Zakázky > Přijaté faktury > Karta přijaté faktury >

Faktura s odlišným datem Přijetí

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dosavadní řešení zaúčtovalo DPH faktury přijaté jediným řádkem, kde bylo datum zdanitelného plnění např. 31.5.2012, ale období DPH se nastavilo dle data přijetí např. pro 5.6.2012 na 201206.

Příprava DPH pak vyžadovala vybrat záznamy dle období DPH a nepoužívat jako výběrové kritérium datum zdanitelného plnění !

 

řešení:

DPH faktury přijaté s rozdílným obdobím data přijetí faktury se zaúčtuje dvěma řádky, kde první řádek účtuje hodnotu DPH na účet pohledávek za FU bez nároku na plnění (např. 378043) a druhý řádek zaúčtuje korektně DPH na účet 343.

První řádek nese datum zdanitelného plnění 2012-05 a druhý řádek má datum zdanitelného plnění 2012-06. Výsledkem je, že obrat účtu 343 dle data zdanitelného plnění odpovídá přiznání DPH a nemusí se používat období DPH.

Druhým vítaným efektem je, že při přechodu dokladu mezi jednotlivými roky (např. 2012-12 ... 2013-01) se druhý řádek odpovídající DPH v příštím roce neúčtuje a celkový obrat účtu 378043 je hodnota vhodná pro interní doklad zaúčtování DPH v následujícím roce.

 

Modul Ekonomika - zaúčtovaná faktura s odlišným datem Přijetí a DUZP.

Modul Ekonomika - zaúčtovaná faktura s odlišným datem Přijetí a DUZP.

 

Konfigurace

K nastartování tohoto režimu zaúčtování DPH u faktur přijatých s odlišným obdobím zdanitelného plnění a přijetí je nutné v účetní konfiguraci zadat účet, na který se budou účtovat DPH bez nároku na FÚ. Doporučuji zvolit nově vytvořenou analytiku účtu 378.

 

Odlišné datum Přijetí a DUZP - Konfigurace převzetí do modulu Ekonomika.

Odlišné datum Přijetí a DUZP - Konfigurace převzetí do modulu Ekonomika.