Navigation:  Zakázky > Přijaté faktury > Karta přijaté faktury >

Datum rozhodných skutečností

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Novela zákona o DPH (s platností od 1.4.2019)

§ 42 odst. 3

Oprava základu daně je samostatným zdanitelným plněním a kdy se považuje toto samostatné zdanitelné plnění za uskutečněné

(3) Oprava základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

a) dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně,

 

Nově tedy není (jako dosud, do 31. 3. 2019) při snížení základu daně a povinnosti vystavit opravný daňový doklad, povinnost uvést opravu v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém, osoba pro kterou se původní plnění uskutečnilo, nebo která poskytla úplatu, z níž vznikla povinnost přiznat daň, obdržela opravný daňový doklad, nýbrž se nově oprava uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém plátce vynaložil úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se opravný daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

To urychlí snížení základu a výše DPH na výstupu u dodavatele např. v případě po datu uskutečnění zdanitelného plnění poskytnutých slev nebo obratových bonusů, při vrácení zdanitelného plnění apod.

 

Na Vystavené (Přijaté) faktuře, která je Dobropisem a současně součet základů DPH je záporný, se odkryje uživateli k vyplnění Datum rozhodných skutečností ...

Na Dobropisu, kde je součet základů daně záporný se nabídne k vyplnění Datum rozhodných skutečností.

Na Dobropisu, kde je součet základů daně záporný se nabídne k vyplnění Datum rozhodných skutečností.

 

Datum vyplňuje uživatel podle skutečnosti.

pozor Pro uživatele, kteří mají aktivní modul Ekonomika. Vyplněné 'Datum rozhodných skutečností' na Přijaté faktuře ovlivňuje, jaké 'Období DPH' bude při převzetí ekonomickému dokladu nastaveno - v jakém období se doklad promítne do daňového přiznání DPH. Toto vyplněné datum má přednost před 'Datem přijetí'!

 

Za stejným podmínek se pole zobrazí i na tiskových sestavách dobropisů.

pozor Pole na tiskovém výstupu se zobrazí i v případě, že datum není vyplněno!