Navigation:  Zakázky > Přijaté faktury > Karta přijaté faktury >

Vazba faktury na více příjemek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Více příjemek spojených s jedinou fakturou přijatou, resp vazba N:N mezi příjemkami a přijatými fakturami

Nástroj dostupný na kartě Přijaté faktury pod tlačítkem ButonDrapyZlute umožňuje propojit jednu fakturu k více příjemkám, nebo i více faktur k více příjemkám, jak naznačuje následující schema.

 

skl-prijem-n2m-2

 

Vztahy mezi těmito doklady lze budovat na úrovni "hlaviček" = celá faktura se připojuje k celé příjemce, nebo na úrovni "řádků" = konkrétní položky faktury se připojují k celé příjemce, nebo dokonce až na takové úrovni, že konkrétní položky faktury se připojují ke konkrétním položkám příjemky.

Nejčastěji se ale používají právě vazby "hlavičkové".

 

pozor  Aby bylo možné nad fakturou vytvořit vztah, musí být "Provedená".

 

Tlačítko se na dokladu objevuje ve dvou podobách:

 

ButonDrapyZlute        - vztah mezi doklady dosud není vytvořen. Kliknutí na tlačítko umožňuje vytvoření nového vztahu.

drapy-1        - vztah mezi doklady již existuje. Kliknutí na tlačítko otevře pohled na existující vztahy.

 

note2 Stejná tlačítka najdete i na kartě Příjemky. Jejich význam je naprosto shodný, jen slouží k vybudování vztahu "obráceně" - například připojit jednu příjemku k více přijatým fakturám.

 

 

Propojení umožňuje:

výpočet "ceny fakturované" na příjemce (započte finanční podíly z přijatých faktur) . Tato cena se následně používá k rozdělení nákladů na příjemce.
automatické rozdělení nákladů na příjemce, pokud je tento režim používán
zobrazení souvisejících dokladů k příjemce a k přijaté faktuře

 

Zobrazení existujících vztahů mezi Přijatou fakturou a více Příjemkami.

Zobrazení existujících vztahů mezi Přijatou fakturou a více Příjemkami.

 

 

Došlá faktura je v nadřízeném finančním vztahu k příjemkám, v rámci tohoto vztahu posílá do více příjemek libovolné množství peněz. Uživatel propojí přijatou fakturu s několika příjemkami a opravuje ručně finanční částku, která je pro jednotlivé příjemky určena.

 

pozor  Pokud je jednou faktura zapojena do vztahu, nebude k této faktuře fungovat finanční ovlivnění příjemky starou metodou - zapsáním čísla příjemky do přijaté faktury (takzvaná "přímá" vazba známá jako Předchůdce -> Následek), přestože je na dokladech stále uvedena.

 

 

Postup práce

propojení přijaté faktury na více příjemek

Otevřete kartu "provedené" Přijaté faktury a použijte tlačítko ButonDrapyZlute.

Tlačítko pro vytvoření vztahů na kartě Přijaté faktury (faktura MUSÍ být "provedená" !!)

Tlačítko pro vytvoření vztahů na kartě Přijaté faktury (faktura MUSÍ být "provedená" !!)

 

 

Otevře se vám okno pro vytvoření vztahů. V levé části je doklad, ze kterého byla funkce volána, vpravo pak doklady, se kterými je možné vztah navázat.

 

Funkční tlačítka:

zapis        Propojí příjemky na pravé straně s fakturou na straně levé

kouzelnik                Vypočte podíly na příjemky

rekapit                Ukáže kontrolní tisk výpočtu podílů na příjemky

ButonKonfigurace                Konfigurace časové hloubky pro dohledání souvisejících dokladů.

 

Konfigurace vztahů mezi doklady

Tlačítko ButonKonfigurace na kartě "Vztahy mezi doklady" otevře kartu Konfigurace vztahů mezi doklady. Na této kartě můžete nastavit, kolik dokladů (jak hluboko do historie) se nabídne k párování vztahu (výchozí hodnota je 365 dnů).

 

Karta konfigurace vztahů mezi doklady.

Karta konfigurace vztahů mezi doklady.

 

 

Na kartě 'Vztahy mezi doklady' je vedle tlačítka s konfigurací zobrazena informace, jaké doklady jsou vybrány: 'Pohled XXX dnů zpět' podle aktuálního nastavení z konfigurace.

 

Karta vztahy mezi doklady - tlačítko, které otevře konfiguraci.

Karta vztahy mezi doklady - tlačítko, které otevře konfiguraci.

 

 

 

Vybrané doklady pro vytvoření vztahu na úrovni "hlaviček".

Vybrané doklady pro vytvoření vztahu na úrovni "hlaviček".

 

 

V levé části okna je již vybrán doklad, ze kterého byla funkce zavolána. První, neoznačený pozicí, řádek představuje "hlavičku" dokladu (faktury) a je na něm uvedena celková hodnota dokladu. Zatržením příznaku u tohoto řádku definujete vztah na úrovni hlaviček = celou fakturu budete párovat s protistranou.

Jelikož v pravé části okna máte jako zdroj vybranou tabulku "PRIJEM", nabízí se vám přehled existujicích, zaskladněných Příjemek. Tyto doklady pro snadnější výběr můžete různě filtrovat, například firmou dodavatele.

Zatržením příznaku označíte příjemky, které chcete propojit s fakturou.

Použitím tlačítka "Zapiš" se mezi vybranými doklady vytvoří vztah a zapíše se do levé spodní části okna.

 

Vztahy vytvořené mezi vybranými doklady.

Vztahy vytvořené mezi vybranými doklady.

 

 

V této chvíli je pro vás nejdůležitější žlutý sloupce "CELKEM", ve které stanovujete, jaká finanční hodnota bude "poslána" do vybrané příjemky. Bezprostředně po vytvoření vztahu je na všech řádcích uvedena hodnota "celé" faktury, vy ovšem chcete náklady nějakým poměrem mezi příjemky rozdělit. Stávající hodnotu jednotlivých příjemek nyní vidíte ve sloupci "CELK P".

Rozdělení nákladů můžete provést dle vlastního uvážení (výpočtem poměru). Prakticky byste měli docílit toho, že rozdělená částka (součet pod sloupcem CELKEM se rovná částce určené k rozdělení - v našem případě hodnotě faktury. Tuto metodu použijete pravděpodobně v okamžiku, kdy rozdělujete částku zvlášť vystavené faktury za dopravu do několika přijemek.

 

Jestliže se jedná o rozdělení celkové ceny faktury, která obsahuje i položky zboží, můžete k rozdělení nákladů použít takzvaného "kouzelníka".

 

"Kouzelník" pro rozdělení nákladů přijaté faktury do více příjemek

Kouzelník vytvoří návrh rozdělení financí přijaté faktury do více příjemek na základě shody čísla zboží !

Systém vychází z principu kontroly shody čísla zboží a množství dodaného zboží na faktuře a příjemkách. Po návrhu finančního rozdělení systém dokáže také zobrazit tiskovou sestavu nalezených neshod a rekapitulaci shod. 

 

Neshoda může znamenat:

na faktuře je řádek bez čísla zboží 
na faktuře je zboží, které není na žádné příjemce
na příjemce je zboží, které není na faktuře
na faktuře je jiné celkové množství než je celkové množství zboží na příjemkách

 

Zapsáním vztahů a rozdělením nákladů končí práce s tímto nástrojem. Přímo z přehledu vztahů můžete otevírat jednotlivé Příjemky (poklepáním na jejich číslo), nechat je přepočítat a rozdělit připojené vícenáklady do stávajících cen položek příjemek.

 

propojení řádků přijaté faktury na příjemku

propojení příjemky k více fakturám, resp. jen k částečným finančním podílům faktury nebo k řádkům faktury

 

vztahy-dokl