Navigation:  Ekonomika > Účetní doklady >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dodatečné přenesení Konfigurací převzetí z minulého období.

Jestliže při zpracovávání minulého období dodatečně upravujete nastavení převzetí dokladů do modulu Ekonomika a přitom již existuje nové ekonomická databáze pro období aktuální, můžete takové změny do aktuální databáze znovu samostatně zkopírovat.

Na základní kartě převzetí najdete pro tento účel tlačítko "Kopírovat nastavení".

 

Parametry převzetí faktur vystavených - Kopírování nastavení

Parametry převzetí faktur vystavených - Kopírování nastavení

 

V následném dialogu vyberte cestu k ekonomické databázi, ze které chcete parametry převzít.

Pro každou agendu se parametry kopírují samostatně - použitím tohoto tlačítka nad definicí převzetí dané agendy!