Navigation:  Ekonomika >

Účetní doklady

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Princip převzetí dokumentu

V systému Soft-4-Sale je zřejmé, který doklad byl již do účetnictví odeslán. V každém dokladu Soft-4-Sale je číslo identifikace účetního systému, do kterého byl dokument odeslán. Je možné požádat o opakované odeslání, pokud v cílové účetní databázi takový dokument neexistuje, bude založen jako nový. Pokud v cílové účetní databázi takový dokument již existuje, dojde k jeho výmazu včetně následného odmazání řádků v hlavní knize, pokud byl zaúčtován a vytvoření nového účetního dokladu připraveného k zaúčtování do hlavní knihy. Doklady k převzetí se nabízí pouze ty, které odpovídají účetnímu období, které je konfigurováno jako základní konfigurace této účetní databáze.

 

 

V této kapitole jsou podrobněji popsána následující témata:

Přehled dokladů
Nový doklad
Tisk přehledu účetních dokladů
Převzetí faktur vystavených
Převzetí faktur přijatých
Převzetí pokladen
Převzetí bankovních výpisů
Převzetí skladových příjemek
Převzetí skladových výdejek
Převzetí zápočtů
Převzetí interních dokladů
Doklady počátečních stavů
Import účetních dokladů
Konfigurace