Navigation:  Sklad > Příjmy >

Tisk příjemky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

tisk.pr

Funkční tlačítka

 

tisk2        Při použití klávesy TISK se tiskne přímo na standardní tiskárnu (default) nastavenou ve Windows. Tiskne se jedna kopie celé sestavy.

ukaz        Zobrazí náhled před tiskem.

prijemka-I        Otevře konkrétní příjemku, na které právě stojí kurzor.

formula        Otevře formulář tisku příjemky.

zpet        Zavře aktuální formulář.

hledej-I        Vyhledá v tabulce Vámi zadaný text.

od-I        Prohledává hledaný text od začátku.

 

Vratný list

U tiskové sestavy "standard" Příjemky se změní titulek na "VRATNÝ LIST" v případě, že celková částka dokladu je záporná.

 

Naskenované podpisy na skladových dokladech

Doplněna možnost tisku naskenovaného podpisu obchodníka do sestav skladových dokladů:

 

Prodejka - standard formát A5 (S Prodej Card 1)
Zápůjčka (zapůjčení) - forma nájemní smlouvy + směnka ( L CarryIn Card 6)
Zápůjčka (zapůjčení) - standardní doklad zápůjčky (L CarryIn Card 1)
Zápůjčka (vrácení) - standard s nevráceným zbožím (L CarryOut Card 1)

 

Zobrazení nebo skrytí naskenovaného podpisu obchodníka se ovládá přes menu ČÍSELNÍKY -> ZAPNI/VYPNI PODPIS pro častější přepínání je vhodné si zvolit klávesouvou zkratku prostřednictvím menu ČÍSELNÍKY -> HORKÉ KLÁVESY.

note2 Zobrazení nebo skrytí podpisu se nastavuje pro všechny typy dokladů, které to umožňují, společně.