Navigation:  Sklad > Příjmy >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tisková sestava příjemky

formular.pr

Rozdělení celkových nákladů příjemky

konfig.sklad.poh

 

Tvorba "korekčního" řádku na Příjemkách

Do Konfigurace příjemek doplněna volba "nedoplňovat kor. řádek".

KonfiguracePrijemek

 

Tato volba zajistí, že se do příjemky nedoplňují korekční řádky a příjemka jde provést i bez toho.

pozor Součet položek příjemky potom nemusí souhlasit s částkou z propojených faktur!

 

 

Optimalizace fungování informace o zboží na cestě

Aby tento údaj byl aktuální, je nutné vždy provést přepočet. To je docela nepraktické a snižuje to spolehlivost samotného údaje. Ani použití funkce Automatické akce to moc neřeší. Ideální stavem by bylo, kdyby tento údaj byl vždy aktuální. Proto lze v konfiguraci příjemek i výdejek nastavit, zda se má při provedení těchto dokladů provést přepočet požadavků na zboží, resp. zboží na cestě.

konfig.prijem

 

Konfigurace číselných řad pokladních dokladů

Konfigurace číselných řad umožní:

nastavit režim číslování pokladních dokladů dle přání uživatele
zahajovat automaticky číslování nové řady při změně roku
přečíslovat staré doklady dle zvoleného režimu, resp. očíslovat znovu pokladní doklady ve zvolené pokladně, pokud není číselná souvislá nebo pokud číslování neodpovídá časové ose !

pokl-cislovani

Možnost volby ze 4 způsobů číslování pokladních dokladů + funkce pro přečíslování pokladních dokladů pro zvolený rok

Nový režim v pokladně pro číslování dokladů a to v těchto možnostech:

příjem/výdej samostatně pro všechny pokladny dohromady
příjem/výdej dohromady pro všechny pokladny dohromady
příjem/výdej samostatně pro každou pokladnu
příjem/výdej dohromady pro každou pokladnu

Změna roku = začni číslovat od ... (výchozí hodnota je  = 1). Funkce přečísluj rok ... (výchozí hodnota je = letos) pokladnu ... (není nutné zadat)