Navigation:  Sklad > Příjmy > Karta příjemky >

Vazba na Pokladní doklad

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokud nastane situace, že zboží do skladu bylo pořízeno tzv. na paragon (pokladní doklad), je možné i tuto vazbu v systému realizovat.

Více se dočtete v kapitole ZAKÁZKY -> POKLADNA -> VÝBĚR HOTOVOSTI -> VAZBA NA SKLADOVOU PŘÍJEMKU.