Navigation:  Sklad > Příjmy > Karta příjemky >

Vazba na Přijatou fakturu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokud je potřeba navázat na Příjemku více Přijatých faktur (např. jedna za zboží a druhá za dopravu ...) jsme schopni je propojit pomocí (drápů) avšak už nejsme schopni zjistit jakou částku dopravy jsme přidělili konkrétní příjemce pokud chceme FP za dopravu rozpustit do více příjemek.

Na kartě Příjemky se objevuje Seznam vazebních faktur s příznaky:

> = přímá vazba na fakturu

x = vazba z "drápů" (příjemka je propojena s více fakturami)

 

K rozdělení nákladů z více faktury jsou potřeba následující kroky:

1.Na kartě přijaté faktury je třeba pomocí ButonDrapyZlute „drápů“ zajistit propojení souvisejících dokladů (přijaté faktury s příjemkami).
2.Systém provede po promáčknutí tlačítka ZAPIŠ propojení mezi doklady. (Systém navrhne rozdělení částky do všech příjemek a záleží na uživateli, jak rozloží částku na příjemky).
3.Dále je třeba provést ještě editaci příjemky. Přes zadání systémového hesla (pokud není nastaveno jinak, je „abc“), je třeba do pole 'Skutečně' zapsat hodnotu „0“ a promáčknout tlačítko ButonPLUS-Zlute.
4.Po zadání hodnoty a přepočtení skladového dokladu systém uživateli zobrazí, jaká částka je z položek a jaká částka je z faktur.
5.Posledním krokem je promáčknutí tlačítka    Rozděl   , které skutečnou cenu rozpustí mezi jednotlivé položky příjemky.

 

Karta Příjemky - vazba na Přijaté faktury.

Karta Příjemky - vazba na Přijaté faktury.