Navigation:  Sklad > Příjmy >

Karta příjemky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Znáte-li přesně číslo hledané Příjemky, můžete pro její zobrazení využít toto dialogové okno.

Dialogové okno pro výběr konkrétní karty Příjemky.

Dialogové okno pro výběr konkrétní karty Příjemky.

Karta Přijemky zboží na sklad.

Karta Přijemky zboží na sklad.

 

ButonPLUS-Zlute- propočítá hodnotu položek dokladu a vazeb na faktuře. V ideálním případě jsou hodnoty SOUČET POL. a Z FAKTUR a SKUTEČNĚ shodné
ButonPLUS-Zelene- přenese doklad do modulu Ekonomika
ButonDrapyZlute- umožňuje provázání Příjemky s více přijatými fakturami
ButonCenyzVObj- vyhledává a automaticky propojuje objednávku se stejným zbožím, načte "potvrzené" ceny zboží ze spárované Vystavené objednávky. Propojení Příjemky s vystavenou objednávkou (vystavenými objednávkami) na úrovni dokladu nebo i na úrovni řádku. Při dohledávání vazeb se systém vyhýbá objednávkám "rámcovým".

Pro ruční párování se také ani v seznamu v záhlaví i na řádcích Příjemek nenabízí objednávky "rámcové". Nabízí se pouze vystavené objednávky ... NEdodané, NEstornované, NErámcové.