Navigation:  Sklad > Příjmy >

Nová příjemka

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovládací prvky karty

Vygeneruje nové číslo dokladu. Bližší informace najdete v následujícím odstavci “Poznámky k použití”
Provede kontrolní součet zboží na příjemce a naplní položku hodnota celkem.
propad Přepíná nabídku mezi zakázkami k danému dodavateli a všemi zakázkami.
systém naskladní zboží do skladu podle vytvořené příjemky. Před vlastním příjmem kontroluje, zda může být příjem proveden a na případné chyby upozorňuje (Např. nulové množství materiálu na příjemce). Úmysl přijmout zboží podle příjemky musíte ještě nakonec potvrdit (dotazové okno "Chcete provést příjem zboží do skladu?").
Otevře okno hromadné opravy příjemky
Zobrazí okno výrobních čísel-příjem na sklad
Otevře okno nastavení tisku štítků čárových kódů

 Otevře okno nastavení tisku štítků EAN

Zobrazí okno technických parametrů
Otevře přehled rezervací s nesplněným požadavkem na blokaci

 

Pole STAV POHYB

náplň pole se definuje v Číselníku stavů rozpracovanosti - Sv (sklad-výdej); Sp (sklad-příjem); Spr (sklad-převod)
pole STAV je možné editovat i po "provedení" skladového dokladu
dostupná filtrace na STAV pohyb v Tisku přehledů stavů pohybu
dostupná filtrace na STAV pohyb v Křížových tabulkách pohybu
dostupná filtrace na STAV na Přehledu výdejek, příjemek, převodek
pole STAV je možné také nastavit jako povinný údaj na jednotlivých skladových dokladech

 

stavS

 

 

Na skladových dokladech najdete vazební pole pole ZDROJ a NÁSLEDEK, kde se dozvíte, z jakého dokladu byl skladový pohyb generován, případně jaký doklad se následně generoval z tohoto skladového pohybu.

Při vytváření výdejky z příjemky a nebo opačně se uchovává historie, co bylo z čeho vygenerováno a tyto související doklady jsou dostupné přes dvojitý klik, nebo komplic view.

Pokud se při vygenerování příjemky z výdejky (a nebo opačně) změní sklad, je změněné číslo dokladu přeneseno i do zdrojového dokladu.

 

Karta Příjemky - vazební pole předchozího a následujícího dokladu.

Karta Příjemky - vazební pole předchozího a následujícího dokladu.