Navigation:  Zakázky > Pokladna > Výběr hotovosti >

Vazba na skladovou Příjemku

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokud nastane situace, že zboží do skladu bylo pořízeno tzv. na paragon (pokladní doklad), je možné i tuto vazbu v systému realizovat.

Vazbu lze využít pro rozpočítání ceny dokladu do více položek v Příjemce a pro uživatele modulu Ekonomika tato vazba poslouží ke kontrole financí na účtu 131.

Přímá

Nad již existující Příjemkou použijete generátor Výběr ! (výběr hotovosti z pokladny) a vytvoříte pokladní doklad, který již bude mít vazbu na příslušnou Příjemku.

Pokladní doklad vygenerovaný nad kartou skladové Příjemky.

Pokladní doklad vygenerovaný nad kartou skladové Příjemky.

Dodatečná

Jestliže už, častěji, oba doklady existují nezávisle na sobě a potřebujete je "jen propojit", vyberte na pokladním dokladu v poli TYP hodnotu "SP" (skladové doklady) a zapište do pole "ODKAZ:" číslo související příjemky v uvedeném složeném formátu.

PSK01 2020000036 (vždy musí mít celkem 16 znaků), kde

P        - typ skladového dokladu (P - příjemka, V - výdejka)

SK01        - identifikace skladu dokladu. Vždy doplňte mezerami na 5 znaků

2020        - rok pohybu z dokladu. Vždy všechny čtyři číslice.

000036        - číslo dokladu. Vždy všech šest znaků.

 

note2Je-li odkaz na skadový doklad uveden správně, lze doklad poklepáním na odkaz otevřít.

 

Při otevření související  Příjemky systém zkontroluje, zda na ní již existuje odkaz na Pokladní doklad z něhož příjemku otevírám.

Pokud Ano, otevře se příjemka.

Pokud Ne, nejprve se nabídne možnost vytvoření této "finanční vazby" - zobrazí se dotaz:

 

"Chcete do Příjemky zapsat odkaz na tento pokladní doklad?" Ne / Ano

 

Volba NE otevře příjemku bez vytvoření záznamu vazby na pokladní doklad.

Volba ANO pak zapíše odkaz na pokladní doklad do pole 'Faktury:' ve formátu <jméno pokladny><ID dokladu> a příjemka se otevře.

 

tip2Poklepáním na tento odkaz otevřít pokladní doklad

 

note2Propočtením Příjemky (žluté plus) se hodnota pokladního dokladu (součet základů daně) připočítá do pole 'Z FAKTUR' a tím umožní finanční kontrolu vazby dokladů.

 

pozor Vazbu Příjemky s Pokladním dokladem považujeme stále za výjimečnou záležitost! Vazba funguje pouze v režimu 1 : 1 (k jednomu pokladnímu dokladu existuje jen maximálně jedna příjemka a opačně!) Automatické rozdělení nákladů z Faktur do Příjemky s touto vazbou NEPOČÍTÁ!