Navigation:  Zakázky > Pokladna >

Výběr hotovosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Doklad pro výběr hotovosti z pokladny

Výběr hotovosti z pokladny.

Výběr hotovosti z pokladny.

 

Na kartě Pokladního dokladu je k dispozici samostatné pole 'KOMU:', do kterého se při provedení pokladní transakce zapíše jméno zaměstnance, jemuž byly peníze z pokladny fyzicky vydány. Dosavadně využívané pole ODKAZ: zůstane tedy pouze pro zaznamenávání čísla souvisejícího dokladu, obvykle Faktury nebo Prodejky

PokladniDoklad

 

Do Přehledu pokladních transakcí přidána filtrace podle pole 'Komu:'.

PrehledPokladnichTransakci

 

Totéž pole přidáno jako nový sloupec na konec Přehledu pokladních transakcí.

 

 

 

Pokladní doklad - "převod" z/do banky

Při tvorbě pokladního dokladu z menu - "Výběr hotovosti", "Uložení hotovosti" je na kartě pokladní transakce k dispozici příznak "Převod z/do banky?" (ve výchozím stavu vypnuto). Zatržením příznaku před provedením dokladu se pokladní transakce označí typem "R" a bude ji možno snadno párovat s bankovním výpisem.

Při "provedení" pokladního dokladu:

- jestliže je příznak Vypnutý, pokladní transakce má typ "U" (pro vložení), nebo "V" (pro výběr) podle zvolené funkce (stávající stav)

- jestliže je příznak Zapnutý, na pokladní transakci se zapíše typ "R".