Navigation:  Zakázky > Pokladna >

Uložení hotovosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Příjmový pokladní doklad

Při uložení hotovosti se nyní nabídne zakázkový výnos jak je tomu u výběru hotovosti.

10.6.uloz