Navigation:  Zakázky > Pokladna >

Elektronická evidence tržeb

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Elektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem.

Postup je takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server Finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku.

 

Evidenci tržeb budou zjednodušeně řečeno podléhat tržby, které:

pocházejí z podnikatelské činnosti,
a zároveň byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, jinými obdobnými způsoby např. stravenkou..

 

EET-SCHEMA

 

1 - Podnikatel vygeneruje BKP a zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě

2 - Finanční správa transakci zaregistruje a odešle ze svého systému zpět potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky - FIK.

3 - Podnikatel vytiskne účtenku včetně unikátního FIK kódu a dalších náležitostí

4 - Zákazník převezme účtenku

5 - Evidenci tržby si zákazník může následně ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy

 

Není nutné pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny. Technické řešení vyžaduje pouze zařízení na kterém je provozován systém Soft-4-Sale (verze G6.10a nebo vyšší), a které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, notebook, tablet), a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Není dokonce ani nutné účtenku zákazníkovi předat v papírové podobě - toto lze uskutečnit i elektronicky tak, že zákazníkovi pošlete účtenku nebo příjmový pokladní doklad ve formátu PDF na jeho e-mailovou adresu odkud si ji pak může sám vytisknout.

 

note2Pro korektní fungování EET evidence je nutné mít nainstalován doplněk JADU EET. Od verze 6.09d je tento doplněk standardní součástí instalace S4S.
 Bez tohoto doplňku není možné S4S spustit i v případě, kdy EET není uživatelem využíváno.
 V případě potíží s instalací tohoto doplňku je nutné kontaktovat MTJ Service s.r.o.

 

Před tím, než přijmete první evidovanou tržbu, musíte získat "autentizační údaje" (jméno a heslo), které slouží k přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portálu. Zažádat si o ně můžete jedním z následujících způsobů:

 

Elektronicky na Daňovém portálu (budou vám zaslány do datové schránky).
Osobně na libovolném územním pracovišti finančních úřadů (budou vám předány okamžitě v zapečetěné obálce).

 

Pomocí získaných autentizačních údajů se přihlásíte do webové aplikace, kde budete spravovat certifikáty a údaje o provozovnách. Každé provozovně bude přiděleno správcem daně číslo (označení provozovny), které budete uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat Finanční správě.  Po zahájení evidence tržeb budete mít v aplikaci k dispozici také informace o zasílaných tržbách.

 

 

Pokladny s evidencí EET

Byla rozšířena kontrola komunikace se servery a do systému se zaznamenává jak pokus o odeslání, tak i úspěšné odeslání údajů na EET servery.