Navigation:  Zakázky > Pokladna > Elektronická evidence tržeb >

Konfigurace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

V číselníku Pokladen (menu ZAKÁZKY -> POKLADNA -> KONFIGURACE -> POKLADNY) u vybrané pokladny zapněte příznak EET a proveďte konfiguraci komunikace se systémem EET.

 

pozor  Datová struktura a funkčnost elektronické evidence tržeb je v systému dostupná od verze G6.10a

 

 

Číselník provozovaných pokladen.

Číselník provozovaných pokladen.

 

POKLADNA- kód pokladny. Každá pokladna musí mít jedinečný kód pro vzájemné rozlišení (max. 8 znaků).
EET- příznak, zda pokladna podléhá režimu EET (elektronická evidence tržeb). Tento příznak a příslušná konfigurace MUSÍ být nastaveny u všech pokladen, ve kterých probíhá evidence tržeb od zákazníků. Zapnutí příznaku automaticky otevře konfigurační okno, pokud nastavení dosud nebylo provedeno. Bez nastavení parametrů EET nelze příznak zapnout.
Konfigurace EET- tlačítko otevře kartu konfigurace příslušné pokladny pro provoz v režimu EET.

 

Karta konfigurace pokladny pro režim EET.

Karta konfigurace pokladny pro režim EET.

 

note2 Konfigurace zůstává u pokladny uložena i když vypnete příznak EET.

 

Soubor certifikátu:- vyberte cestu k souboru certifikátu *.p12  Jedná se o soubor certifikátu vygenerovaný certifikační autoritou EET.

pozor  Certifikát MUSÍ být v okamžiku provedení pokladního dokladu (prodeje) dostupný! Jinak nedojde k vygenerování kódu BKP pro elektronickou evidenci tržeb a nedojde k zaregistrování platby. Přítomnost a dostupnost systém kontroluje a v případě jeho nedostupnosti vám nedovolí zamýšlenou transakci realizovat.

 

EET-NedostupnyCertifikat

 

Heslo certifikátu- zadejte přístupové heslo ke zvolenému certifikátu.

 Pole musí být vyplněno.

 Po zadání hesla, případně při zavírání konfiguračního formuláře je prováděn test na platnost hesla ke konkrétnímu certifikátu. V případě, že bude test neúspěšný, je uživatel vyzván k zadání korektního hesla, pokud se tak nestane, je konfigurace zneplatněna.

 

DIČ pokladny- zadejte DIČ subjektu, pro který je pokladna provozována (není možné v jedné pokladně vést tržby více firem).

 DIČ musí souhlasit s DIČ k vydanému certifikátu.

 Formát DIČ je CZnnnnnnnnCZnnnnnnnnnn (jiný formát není povolen).

 Po zadání probíhá kontrola DIČ vůči hlavičkám tiskových dokumentů. Pokud není nalezena shoda (v systému není evidována ani jedna tisková hlavička s tímto DIČ), je na toto uživatel upozorněn, a měl by sjednat nápravu. Tato skutečnost však zatím nebrání v používání EET pokladny.

 

Režim- zvolte režim evidence EET. Pro většinu firem až na přesně specifikované výjimky se jedná o režim "Běžný".

note2Vedle běžného režimu, který spočívá v zasílání údajů o evidované tržbě on-line, umožňuje zákon evidovat některé tržby (viz. Zák. 112/2016), ve zjednodušeném režimu off-line, tj. zasílat údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění (přijetí) evidované tržby. Ve zjednodušeném režimu může podnikatel evidovat tržby na základě zákona, nařízení vlády nebo povolení správce daně. Nejčastěji se bude jednat o situace, kdy podnikatel nemá k dispozici v místě uskutečnění tržby dostatečné internetové připojení.

 

Číslo provozovny- zadejte jedinečné číslo, které vám bylo přiděleno při registraci do EET

 Pole musí být vyplněno číslem v rozsahu 1199999.

 

Název pokladny- zadejte název pokladny pro účely EET.

 Pole musí být vyplněno.

 Tento název se tiskne na dokladu zákazníkovi.

 Systém předvyplňuje stejný název jako je váš kód pokladny v S4S. Název pokladny musí být v rámci jednoho DIČ jedinečný.

 Formát názvu je čísla 0 - 9, písmena A - Z (velká i malá, bez diakritiky). Povoleny jsou i následující znaky: .(tečka) ,(čárka) :(dojtečka) ;(středník) /(lomítko) #(mřížka) -(pomlčka) _(podtržítko) v celkové délce 1 - 20 znaků

 

Fáze- vyberte fázi EET, do které příslušná pokladna spadá (viz. Zák. 112/2016).

 1. fáze od 1.12.2016 (ubytovací a stravovací služby),

 2. fáze od 1.3.2017 (maloobchod a velkoobchod),

 3. fáze od 1.3.2018 (ostatní činnost mimo 4. fázi),

 4. fáze od 1.6.2018 (vybraná řemesla a výrobní činnosti)

 

Mód ověření- sloužil k otestování správnosti nastavení konfigurace před 1. fází.

 Tento mód již nemá žádný význam - NEZAPÍNEJTE!

 

Timeout- čas v milisekundách, po který Soft-4-Sale musí čekat na odezvu systému EET. Pokud v tomto limitu nedojde k ověření platby, je pokladní transakce dokončena s "náhradním kódem" (bez přidělení FIK) a máte povinnost tuto platbu dodatečně ověřit do 48 hodin (v běžném režimu) nebo do 60 hodin (ve zjednodušeném režimu).

 Minimální hodnota Timeout je 2000 ms (= 2 sec.), doporučujeme použít hodnotu 5000 ms.

note2Pro možnost změny hodnoty tohoto pole musí mít uživatel práva "R5" (prodej CTRL)