Navigation:  Zakázky > Pokladna > Elektronická evidence tržeb >

Praktické použití

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Pokud je na pokladně zapnuta volba EET, je tato pokladna považována za EET pokladnu a nelze na ní přijímat hotovost bez odeslání na EET servery.

Odesílání na servery EET také řídí nastavená Fáze pokladny. Konfigurace pokladny může být nastavena s předstihem, ale odesílání datové věty se stane aktivním až ve chvíli, kdy nastane konkrétní fáze.

 

Elektronická evidence tržeb se prakticky dotýká těchto situací:

 

Prodejka (zjednodušený daňový doklad)
Úhrada vystavené faktury (v hotovosti, kartou, na dobírku - hotovostní způsoby úhrady faktur dle Číselníku způsobu úhrady)
Úhrada vystavené zálohové faktury (hotovostní způsoby úhrady faktur dle Číselníku způsobu úhrady)
Refundace vystaveného dobropisu (například při stornování zaplacené faktury nebo prodejky)
Refundace zaplacené zálohy (byla zaplacena vyšší záloha, než je konečné plnění)