Navigation:  Zakázky > Pokladna > Elektronická evidence tržeb > Praktické použití >

Doklady v S4S

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Doklady v systému Soft-4-Sale, které mají přímou vazbu na pokladnu (prodejka, příjmový pokladní doklad), nebo specializované nástroje (prodejní terminál) se od dosud užívaných dokladů nijak speciálně neliší. Pouze hlídají, jaká Pokladna je k nim v okamžiku realizace transakce připojena, a podle toho upravují svoje chování.

 

Jestliže například na Prodejce vyberete pokladnu se zapnutým režimem EET, systém vám avizuje tuto skutečnost změnou popisu výkonných tlačítek ...

 

Karta Prodejky nad pokladnou v režimu EET.

Karta Prodejky nad pokladnou v režimu EET.

 

Platba vystavené faktury do pokladny s EET.

Platba vystavené faktury do pokladny s EET.

 

Karta Prodejního terminálu nad pokladnou s EET.

Karta Prodejního terminálu nad pokladnou s EET.

 

Provedením takového dokladu, dříve než dojde k jeho vytištění, vygeneruje a odešle systém Soft-4-Sale kód BKP (jedinečný pro konkrétní provozovnu, pokladnu a finanční transakci). Po zpracování a zaregistrování transakce na serveru finanční správy, odešle tento zpět do Soft-4-Sale kód FIK, který je uložen do konkrétního příjmového pokladního dokladu a následně se spolu s dalšími povinnými údaji vytiskne na Prodejce nebo Příjmovém pokladním dokladu.

 

Na doručení potvrzovacího kódu FIK musí systém čekat minimálně 2 sec (nebo déle, podle timeout vámi nastaveného v konfiguraci pokladny). Prodejka nebo Příjmový pokladní doklad se vytiskne až po té, kdy systém obdrží tento kód.

 

pozor Doklad nebude proveden jestliže je zvolena hlavička tiskových dokumentů, kde DIČ neodpovídá nastavenému DIČ v EET pokladně, je o této skutečnosti uživatel při provádění dokumentů informován.

 

pozor Doklad nebude proveden ani v případě, kdy není dostupný soubor certifikátu (v případě odpojení síťových disků, nebo umístění certifikátu na místo, které není dostupné danému uživateli apod.).

 

tip2 Záznam o provedení odeslání datové věty na server Finanční správy najdete v "Žurnálu změn" jako záznam typu "E" nad tabulkou POKL POL.

 

 

Pokladní doklad s EET.

Pokladní doklad s EET.

       
Prodejka (paragon) s EET

Prodejka (paragon) s EET

 

Na pokladním dokladu (účtence) jsou vytištěny tyto údaje o EET:

DIČ
ID provozovny, ID pokladny, ID účtenky
BKP (unikátní kód generovaný pokladnou)
FIK (fiskální identifikační kód generovaný systémem finanční správy).

note2 Pokud není k dispozici FIK (tj. v offline režimu, ať už dočasném, nebo trvalém), tiskne se pouze kód BKP.

 

Datum a čas transakce (přijetí tržby, nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve)
Celková částka tržby
Režim EET (běžný nebo zjednodušený podle konfigurace pokladny)

 

Na souvisejících tiskových sestavách dokladů jsou informace zobrazeny dle požadavku zákona pouze v případě, kdy se jedná o pokladnu s evidencí EET a je v účinnosti té které fáze.

V případě, kdy je zvolena hlavička tiskových dokumentů, kde DIČ neodpovídá nastavenému DIČ v EET pokladně, je o této skutečnosti uživatel informován a není mu umožněno doklad vytisknout.